1) Aşağıdakilerden hangisi fotosentez sırasında bitkiler tarafından sentezlenmez?
A) Selüloz B) Nişasta C) Fruktoz D) Maltoz E) Gilikojen

2) Aşağıdakilerden moleküllerden hangisi hücrede sentezlenemez?
A) Karbonhidratlar B) Vitaminler C) Proteinler D) Yağlar E) Mineraller

3) Bir hücre sükroz molekülü sentezliyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bitki hücresidir
B) Hücrede fruktoz yoğunluğu azalır
C) Hücrede glikoz yoğunluğu azalır
D) Çevreden su içeri alınır
E) Çevreye su verilir

4) Aşağıdakilerden hangisi tüm hücrelerde bulunur?
A) Nişasta B) Selüloz C) Gilikojen D) Maltoz E) Protein

5) Bir kapta bulunan sükroz, maltoz ve laktoz bileşikleri hidroliz edilirse, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin en fazla oluşması beklenir?
A) Glikoz B) Sükroz C) Galaktoz D) Fruktoz E) Pentoz

6) Aşağıdakilerden hangisi yapı taşlarına hidroliz edilemez?
A) Laktoz B) Nişasta C) Glikoz D) Sükroz E) Selüloz

7) Aşağıdaki tablo monosakkaritleri, bunların birleşmesi ile oluşan disakkarit ve polisakkaritleri göstermektedir. Hangisi yada hangileri doğru eşleştirilmiştir?
Monosakkarit Disakkarit Polisakkarit
I. Glikoz Fruktoz Nişasta
II.Galaktoz Glikoz Glikojen
III.Glikoz Fruktoz Selüloz
IV.Glikoz Sükroz Nişasta
V. Fruktoz Galaktoz Glikoz

A) I ve II B)III, IV ve V C) Yanlız IV D) Yalnız II E) II, III ve IV

8) Aşağıdakilerden hangisi suyun canlılar için önemli oluşunu en iyi açıklar?
A) Yapısında oksijen ve hidrojen bulunması
B) Dünyada en çok bulunan madde olması
C) Taşıma sisteminde kullanılması
D) Boşaltım ürünleri için su gerekmesi
E) Çok iyi bir çözücü olması

9) Temel yapı taşları glikoz olan aşağıdaki bileşiklerden hangisi hayvansal karbonhidrattır?
A) Nişasta B) Maltoz C) Sükroz D) Glikojen E) Selüloz

10) Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde depolanan karbonhidrat çeşididir?
A) Glikojen B) Nişasta C) Glikoz D) Selüloz E) Fruktoz

11) Bitkiler güneş enerjisini hangi enerji şekline dönüştürürler?
A) Elektrik enerjisi
B) Işık enerjisi
C) Hareket enerjisi
D) Kimyasal bağ enerjisi
E) Isı enerjisi

12) Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların vücuttaki ana görevidir?
A) Yapı taşı olarak kullanılırlar
B) Vücudu dış etkilerden korurlar
C) Enerji vericidirler
D) Yapıcı ve onarıcıdırlar

E) Savunma sistemini oluştururlar

13) X + Y = Z reaksiyonunda Z bir disakkarit ise bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) X ve Y birer monosakkarittir
B) Bu bir dehidrasyon sentezidir
C) Z maddesi glikozit bağı taşır
D) Z maddesi bir proteindir.
E) X glikoz olabilir.

14) Bir hidroliz reaksiyonunda 520 molekül su kullanılmış ve 521 glikoz elde edilmiştir. Kaç glikozit bağı koparılmıştır?
A) 520 B) 521 C) 522 D) 1040 E) 1100

15) Aşağıdaki eşit kütleli moleküllerden hangisi parçalandığında en fazla momomer (yapıtaşı) oluşur?
A) Glikoz B) Glikojen C) Sükroz D) Galaktoz E) Laktoz

16) Kemik ve dişlerin gelişimi için en önemli mineral aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalsiyum B) Demir C) İyot D) Fülor E) Magnezyum

17) Guatr hastalığı hangi mineral eksikliğinde oluşur?
A) Kalsiyum B) Fosfat C) İyot D) Bakır E) Magnezyum

18) Fosfat açısından en zengin besin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süt B) Et C) Baklagiller D) Yeşil sebzeler E) Kuruyemiş