Ekosistem Abiyotik Faktörler nelerdir
Ekosistem Abiyotik Faktörler hakkında bilgi
abiyotik faktörler nelerdir


CANSIZ (ABİYOTİK) ETMENLER

Canlıların sürekli etkileşim içinde bulundukları çevre faktörleridir. Bu etmenlerin canlılar üzerine olan önemli etkilerini aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

1. Ortam Sıcaklığı

Her canlı türü, belirli bir sıcaklık aralığında hayatını devam ettirebilir. Bu nedenle, sıcaklığın daha uygun olduğu tropik bölgelerde çok fazla tür çeşidine rastlanırken, kutuplarda ve çöllerde daha az tür yaşamaktadır. 11

Dünya'mızın ısı kaynağı olan güneş, bütün canlılar için gerekli olan ısıyı üretmektedir. Canlılardaki biyokimyasal reaksiyonlar, ancak belli sıcaklık derecelerinde gerçekleşebilirler. 12

Bazı canlılar (yılan, kurbağa, v.b.) vücut sıcaklıklarını çevreye göre ayarladıklarından, soğuk havalarda kış uykusuna yatmak zorunda kalır.

2. İklim Özellikleri


Belli bir bölgede uzun süre hakim olan atmosfer koşullarına iklim denir. Canlıların yaşaması iklim şartlarına uyum sağlamasına bağlıdır. İklim şartlarının elverişli olduğu bölgeler, bitki ve hayvanların çoğalmasına uygun ortamlar olduğu için, bu bölgelerde canlı sayısı normalden fazla olmaktadır.

3. Işık Enerjisi


Dünya' nın doğal ışık kaynağı güneştir. Güneşten gelen ışınlar, bitkiler tarafından besin yapımında kullanılarak kimyasal enerjiye çevrilir.13

Işık ayrıca, bazı hayvanların üreme dönemlerinin düzenlenmesinde ve göç zamanlarının ayarlanmasında da etkilidir.

4. Toprak ve Mineraller


Bitkiler toprağa bağlı olarak yaşayan canlılardır. Topraktan aldıkları mineralleri kullanarak, hem kendi hayatsal olaylarının devamını sağlamakta, hem de diğer canlıların ihtiyacı olan besinleri sentezlemektedirler. 14

Bir çok mikroorganizmanın yaşam ortamı da topraktır. Toprakta bulunan mineraller hiçbir canlı tarafından doğrudan sentezlenemez.

Her canlı mineralleri ya topraktan alır ya da daha önce topraktan almış olan diğer canlıları yiyerek mineral ihtiyacını karşılar.


5. Suyun Etkisi


Canlılığın devamı suya bağlıdır. Su hücre içindeki reaksiyonların gerçekleşmesi için uygun bir ortam oluşturur. Suyun olmadığı yerlerde, hiçbir canlının yaşaması mümkün değildir.

Yeryüzündeki suyun kaynağı atmosferden gelen yağmur ve kar sularıdır. Bu sular yerden buharlaşmakta ve yoğunlaşma sonucu tekrar yeryüzüne yağmur ve kar olarak dönmektedir.

Yeryüzünde bulunan içme suyu kaynakları, insanların bilinçsizce yerleşim yeri açmaları ve sulara kattıkları artık maddeler nedeniyle sürekli azalmaktadır.

Bu durum sonraki yıllarda suyun değerinin daha da artacağını ve insanların yeterli su bulmada zorluklarla karşılaşacağını göstermektedir. 15

6. pH Değeri


Belirli bir bölgede bulunan toprak, su ve diğer kimyasal maddelerden kaynaklanan, ortamın asitlik ve bazlık derecesi pH yı gösterir.

Ortamın pH değeri, canlıların yaşamında etkilidir. Bir çok canlı grubu, pH nın nötr olduğu ortamlarda yaşamaya uyum sağlamıştır.

[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]