Sınava girerken yada girmeden önce okunacak dua:
“Ya men leccemel mütekebbirine bi licami azametihi selliim Sellim ya Hafız”
Sınav sabahı 70 defa Salat-ı Nariye okunur.
“
“Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’il-ehvâali ve’l âafâat. [Arapça metinde "ehvâl" kelimesi+ "ahvâl" olarak dizilmiş; doğrusu burada yazıldığı gibi "ehvâl"dir. Düzeltir özür dileriz.] Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’is-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa indeke a’led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa’l gaayâati min cemî’il-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. Inneke alâa külli sey’in kadiyr.”
Mânâsı:
“Allâh’ım+ Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın+ bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin+ bütün günahlarımızdan temizleyeceğin+ nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin+ hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.”
Sınava girmeden önce de 7 defa okuyup dua eden kimse meleklerin ve ruhanilerin desteğini alır+onların ilhamıyla doğruyu bulur.

“Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî+ vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî” ayeti kerimesini 11 defa imtihana kimse sorulara çok kolay cevap verir

--------------------------------------------------------------------
Bir önceki konumuz olan «Miraç gecesinin önemi» konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünerek incelemenizi tavsiye ederiz.


2009-2014 Professional Design & Coder