İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Frmexe.com Adresimizde 5651 Sayılı Kanunun 8. Maddesine ve T.C.K`ın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Frmexe.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler [email protected] adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (Üç) Gün içerisinde Frmexe yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Kullanıcı Tag Listesi

Yasin Suresi Türkçesi Arapçası Ve Meali !

http://mescere.net/o/ks/439.gif http://mescere.net/o/ks/440.gif http://mescere.net/o/ks/441.gif http://mescere.net/o/ks/442.gif http://mescere.net/o/ks/443.gif


Yeni Konu aç
 1. Durumu:
  Çevrimdışı

  Kül Yangından Korkmaz !

  Üyelik tarihi
  09.04.2013
  Mesajları
  2.810
  Konuları
  827
  Rep Puanı
  21076
  Aldığı Beğeni
  97
  Nerden
  ankara
  Takımı
  Trabzonspor
  Meslek
  Öğrenci
  İsim
  Muhammed
  • Yasin Suresi ' nin Arapçası . :
  [IMG]
  [Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
  [/IMG]


  • Yasin Suresinin Türkçe Okunuşu :  • 1. Yasın
  • 2. Vel kur’anil hakiym
  • 3. İnneke le minel murseliyn
  • 4. Ala sıratım müstekıym
  • 5. Tenziylel aziyzir rahıym
  • 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
  • 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
  • 8. İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
  • 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
  • 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
  • 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
  • 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn
  • 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
  • 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
  • 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
  • 16. Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
  • 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
  • 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
  • 19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
  • 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
  • 21. İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
  • 22. Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
  • 23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
  • 24. İnnı izel le fı dalalim mübın
  • 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
  • 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun
  • 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
  • 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
  • 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
  • 30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
  • 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
  • 32. Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
  • 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
  • 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
  • 35. Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
  • 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
  • 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
  • 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
  • 39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
  • 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
  • 41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
  • 42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
  • 43. Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
  • 44. İlla rahmetem minna ve ++++an ila hıyn
  • 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
  • 46. Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
  • 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
  • 48. Ve yekulune ++++ hazel va’dü in küntüm sadikıyn
  • 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
  • 50. Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
  • 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
  • 52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
  • 53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
  • 54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
  • 55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
  • 56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
  • 57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
  • 58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
  • 59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
  • 60. Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
  • 61. Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym
  • 62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun
  • 63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
  • 64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
  • 65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
  • 66. Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
  • 67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
  • 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun
  • 69. Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
  • 70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
  • 71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
  • 72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
  • 73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
  • 74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
  • 75. La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
  • 76. Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
  • 77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
  • 78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
  • 79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
  • 80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
  • 81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
  • 82. İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
  • 83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun


  • Türkçe Meali :
  • 1.Yâ Sîn.
  • 2,3,4.(Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.
  • 5,6.Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
  • 7.Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
  • 8.Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.
  • 9.Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.
  • 10.Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
  • 11.Sen ancak Zikr’e (Kur’an’a) uyanı ve görmediği hâlde Rahmân’dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.
  • 12.Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.
  • 13.(Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.
  • 14.Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, “Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz” dediler.
  • 15.Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”
  • 16.(Elçiler ise) şöyle dediler: “Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor.”
  • 17. “Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir.”
  • 18.Dediler ki: “Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz, sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur.”
  • 19.Elçiler de, “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz” dediler.
  • 20.Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: “Ey kavmim! Bu elçilere uyun.”
  • 21.“Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”
  • 22“Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O’na döndürüleceksiniz.”
  • 23“O’nu bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.”
  • 24.“O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum.”
  • 25.“Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!”
  • 26,27. (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da, “Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” dedi.
  • 28.Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.
  • 29.Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.
  • 30.Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.
  • 31.Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?
  • 32.Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır.
  • 33.Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz, onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler.
  • 34,35.Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
  • 36.Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
  • 37.Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.
  • 38. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir.
  • 39.Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
  • 40.Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir
  • 41.Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir.
  • 42.Biz, onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.
  • 43.Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.
  • 44.Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.
  • 45.Onlara, “Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin” denildiğinde yüz çevirirler.
  • 46.Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar.
  • 47.Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman, inkâr edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler.
  • 48.“Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gelecek?” diyorlar.
  • 49.Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar.
  • 50.Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.
  • 51.Sûra üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.
  • 52.Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman’ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.”
  • 53.Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.
  • 54.O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.
  • 55.Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.
  • 56.Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.
  • 57.Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.
  • 58. Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır).
  • 59. (Allah, şöyle der “Ey suçlular! Ayrılın bu gün!”
  • 60,61.“Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”
  • 62. “Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?”
  • 63.“İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir.”
  • 64.“İnkâr ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!”
  • 65. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.
  • 66.Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu hâlde) yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!
  • 67.Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.
  • 68.Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?
  • 69.Biz, o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.
  • 70.(Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur’an’ı indirdik.
  • 71.Görmediler mi ki, biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
  • 72.Biz, o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.
  • 73.Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
  • 74.Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’ı bırakıp da ilâhlar edindiler.
  • 75.Onlar, ilâhlar için (hizmete) hazır asker oldukları hâlde, ilâhlar onlara yardım edemezler.
  • 76.(Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.
  • 77.İnsan, bizim, kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.
  • 78.Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?”
  • 79.De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir.”
  • 80. O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.
  • 81.Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.
  • 82.Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.
  • 83.Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.
  İnsanların en hayırlısı kuranı öğreten ve öğrenenizdir .
  Hayırlı Günler .
  Alıntı 13-04-13
 2. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üye

  Üyelik tarihi
  10.11.2012
  Mesajları
  452
  Konuları
  63
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  Nerden
  Samanyolu galaxysinden düz gel bulursun :)
  Takımı
  Zeytinburnuspor A.Ş
  Meslek
  Öğrenci hayırlısı Bilgisayar Mühendisi
  İsim
  Ataberk AYDIN
  abi bu yararlı bir konu fakat sen gitmişsin transformice moderatörüne
  Alıntı 13-04-13
 3. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üyelik tarihi
  06.03.2013
  Mesajları
  1.515
  Konuları
  416
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  4
  Nerden
  İstanbul/Bağcılar
  Takımı
  FENERBAHÇE - MERSİN İDMAN YURDU
  Meslek
  Bilişim Teknolojileri
  İsim
  Furkan SYSN
  Yararlı Paylaşım ..

  Yorgun bedenlerimizde faili meçhul bi yalnızlık.
  Alıntı 13-04-13
 4. Durumu:
  Çevrimdışı

  Kül Yangından Korkmaz !

  Üyelik tarihi
  09.04.2013
  Mesajları
  2.810
  Konuları
  827
  Rep Puanı
  21076
  Aldığı Beğeni
  97
  Nerden
  ankara
  Takımı
  Trabzonspor
  Meslek
  Öğrenci
  İsim
  Muhammed
  Doğru .. Sabitlenmesi lazım
  Alıntı 13-04-13
 5. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üyelik tarihi
  30.07.2012
  Mesajları
  319
  Konuları
  17
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  İsim
  Alıntı 13-04-13

Benzer Konular

 1. Kureyş Suresi Ve Meali
  By Source in forum İslam ve Din Kültürü
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 16-07-13, 17:22
 2. Rum Suresi Meali
  By Serininjaa in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-04-13, 22:07
 3. {Yasin Suresi}{Anlamı}{Arapçası}
  By Acil Tıp Teknisyeni in forum Dualar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 18-03-13, 11:48
 4. yasin suresi anlamı arapçası
  By Haincik1 in forum Dualar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18-03-13, 11:29
 5. Kâfirun Suresi Ve Meali
  By Source in forum İslam ve Din Kültürü
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 30-12-12, 03:11

Bu Konudaki Etiketler

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd © 2016
Steam Cüzdan Kodu