HALK EDEBİYATININ ŞİİR ÖZELLİKLERİ


.Halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur.
.Şiirlerde başlık yoktur+ biçimiyle adlandırılır.
.Nazım birimi dörtlüktür.
.Ölçü+ hece ölçüsüdür+ En çok yedili+ sekizli+ on birli kalıplar kullanılmıştır.
.Şiirlere genel olarak yarım uyak hakimdir.
.Dil halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir.
Divan Edebiyatının Şiir Özellikleri1. Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit+ cümleye egemendir.
2. Nazım ölçüsü “aruz“dur.
3. Dili Arapca+ Farsça+ Türkçe karışımı olan Osmanlıca”dır.
4. Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
5. Şiirlerin konuyu içeren başlıkları olmadığı için nazım biçimlerine göre adlandırılmışlardır.

--------------------------------------------------------------------
Bir önceki konumuz olan «Bilim kurgu yazar taslakları» konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünerek incelemenizi tavsiye ederiz.