S Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları

S Saba: Gün doğusunda esen hoş ve latif rüzgar. Saba: Yazın kuzeydoğudan esen hafif rüzgar+ tanyeli. Sabbah: Sabah. Sadağa: Sadaka. Sadr: Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi+ kalp+ göğüs+ ön. Safi: Katışıksız+ temiz+ süzülmüş. Sağ: Sağlam+ canlı+ diri. Sağalmadı: İyileşmedi.


Yeni Konu aç
 1. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üye

  Üyelik tarihi
  19.07.2012
  Mesajları
  767
  Konuları
  89
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  Nerden
  Aydın
  Takımı
  FenerBahçe
  Meslek
  Öğrenci (8.Sınıf)
  İsim
  Ali Haydar

  --------------------------------------------------------------------

  S

  Saba: Gün doğusunda esen hoş ve latif rüzgar.
  Saba: Yazın kuzeydoğudan esen hafif rüzgar+ tanyeli.
  Sabbah: Sabah.
  Sadağa: Sadaka.
  Sadr: Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi+ kalp+ göğüs+ ön.
  Safi: Katışıksız+ temiz+ süzülmüş.
  Sağ: Sağlam+ canlı+ diri.
  Sağalmadı: İyileşmedi.
  Sağalmak: İyileşmek.
  Sağalmıştır: İyileşmiştir+ iyileşti.
  Sağınnan: Sağndan+ sağ yanından.
  Sağolmaz: Sağalmaz+ iyileşmez.
  Sahat Çukuru: Çukur Sa'd-Saat Çukuru. Doğusu Erivan+ güneyi Iğdır olan çukur bölge. Adını XIV. yüzyılda yaşamış olan Türkistan beyi Sa'ad'dan alır.

  Sail: Kibirli+ saldıran.
  Sakı[saki]: İçki sunan.
  Saklıyarlar: Konuk ederler+ ağırlarlar.
  Sal: 1.Dağ eteği+ dağ eteklerindeki geniş düzlükler. 2. Genelde mezar örtüsü olarak kullanılan yassı taş+ yassı kum taşı. 3. Sedye.

  Salaca: Hastanın taşındığı sedye+ ölünün taşındığı sedye ya da tabut.
  Salak: Salalım+ atalım.
  Salatın: Selatin+ sultanlar.
  Salıpsan: Düşürdün ki+ düşürmüşsün ki.
  Sallana sallana: Salına salına.
  Salmak: 1. Dizmek+ koymak. 2.Atmak. 3. Ağlatmak. 4.Göndermek+ ulaştırmak+ vermek. 5.Düşürmek.

  Sanarsın: Sanırsın.
  Sanasan: Sanasın+ sanırsın.
  Sapa: 1.Gidilen yol üzerinde olmayan+ sapılarak varılan. 2.Sarplık.
  Saralar: Sararlar.
  Saralı: Sarılı.
  Saralıban: Sarararak.
  Saralmak: Sararmak.
  Sarayınnan: Sarayından.
  Sarışak: Sarılalım+ sarışalım.
  Satılım: Satılayım.
  Savgat: Armağan.
  Say I: Çalışma+ emek.
  Say II: Sayı.
  Say III: Kumda bir takım çizgiler çizerek fal bakma+ remil.
  Say IV: Seçme+ seçkin.
  Say sayılır: Sayılır+ hesap edilir.
  Say saymak: 1.Saymak+ hesaplamak. 2.Kumda bir takım çizgiler çizerek fal bakmak+ remil atmak.

  Sayrı: Hasta+ esenlik durumu bozulmuş.
  Sayrı: Hasta.
  Se: Üç sayısı.
  Seba: Bkz.Saba.
  Sebak: Ders.
  Seb'ül mesan: Yedi kat gökyüzü. Yedi ayetten oluşan Fatiha suresi.
  Sedir: Üstü halı+ kilimle örtülü+ minderli+ yastıklı kerevet+ divan.
  Sefa: Gönül şenliği+ rahatlık.
  Seferbeylik: Bir ülkeyi savaşa hazırlayacak önlemlerin tümü+ seferberlik.
  Sefil Emrah: Ercişli Emrah.
  Sehab: Bulut.
  Seherinen: Seherle+ tan ağartısında.
  Sehv: Hata+ yanılma.
  Sekiz Cennet: En yüksek gök katında bulunduğuna inanılan cennetin sekiz katı ya da sekiz kapısı.

  Seküş: Sekiş+ sekme+ sekerek yürüme
  Selbi[Selbihan-Selbinaz]: Ercişli Emrah'ın sevgilisi+ Erciş kalesinin başbuğu Miroğlu'nun kızı.
  Selvağacı: [Selvi ağacı+ selvi dalı]: İnce uzun boylu.
  Sema: Gökyüzü.
  Semek: Balık.
  Seninnen: Seninle.
  Sennen: Senden+ seninle.
  Sentekin: Senin eşin+ senin gibi.
  Ser çeşme: Suyun başı.
  Ser: Baş+ tepe+ uç.
  Ser: Baş.
  Seraser: Baştan başa.
  Serencam: Başa gelen+ baştan geçen ibretli hadise.
  Sergerden: Başı dönmüş+ şaşkın.
  Sermest eylemek: Serbest eylemek+ sarhoş etmek+ başını döndürmek.
  Server: Reis+ baş.
  Servi hôban: Uzun boylu güzel.
  Serv-i-revan: Uzun boylu sevgili+ boyu selviye dönüşmüş+ boyu selviyi andıran.
  Settar: Allah'ın sıfatlarından biri. Örten+ kapayan+ gizleyen.
  Sevdügüm: Sevdiğim+ sevgilim.
  Sevecen: İçten seven+ koruyarak seven+ şefkatli.
  Sevennerin: Sevenlerin.
  Seversez: Severseniz.
  Sevli: Selvi+ Selbi.
  Sevmeginen: Sevmekle+ sevmek ile.
  Sevülmek: Sevilmek.
  Sevülür: Sevilir.
  Seyrakıp: Rakip+ karşıt olan kötü kişi.
  Seyran eylemek: Gezmek+ gezinmek.
  Seyran: Seyran+ gezme+ gezinti.
  Seyrana çıhmak: Gezmeye+ gezintiye çıkmak.
  Seyrana düşmek: Gezintiye çıkmak.
  Seyreylemek: Seyretmek.
  Seyreylemiş: Seyretmiş+ seyreylemiş.
  Seyrine varmadan: Görmeye gitmeden+ görmeye doymadan.
  Seyrine varmak: Görmeye gitmek.
  Seyyah: Gezgin+ gezmen.
  Seyyat: Avcı.
  Seza: Layık.
  Sıdk ile: İçtenlikle.
  Sıdk: 1. Doğruluk+ gerçeklik. 2.İçten bağlılık.
  Sıdk: Kalp temizliği+ ahdına sadık olma+ samimi.
  Sıdkınan: Doğru olarak+ içtenlikle.
  Sığamak: Sıvazlamak+ okşamak.
  Sındırmak: Kırmak+ koparmak.
  Sınık: Kırık.
  Sırat mizan: Doğru yol.
  Sıratü'l-müstakim: Doğru yol.
  Sırdaş: Sır ortağı+ sır saklayan.
  Sırma: Gümüş tel+ altın yaldızlı gümüş tel.
  Sırr-ı yezdan: Tanrı Sırrı.
  Sırrım: Sırrımı.
  Sızıldanmak: Sızlanmak+ yakınmak+ sürekli yakınmak.
  Sim ü zer: Altın ve gümüş.
  Sim: Gümüş+ gümüş+ tel.
  Simizer: Sim ü zer+ gümüş ve altın.
  Sin I: Mezar+ gömüt.
  Sin II: 1. ''S'' harfinin Arap abecesindeki adı. 2.Arap abecesinin on ikinci+ Fars ve Osmanlı abecesinin on beşinci harfi.

  Sin: Çin.
  Sina: Sine+ göğüs.
  Sine: Göğüs+ gönül+ yürek.
  Sine: Göğüs+ kalp+ iç.
  Singirlenmek: Gerdanın sineye doğru güzelliğini bozmayacak bir ölçüde inmesi.
  Sipin vahtı: Dua+ yakarma zamanı; alatan; tan yerinin ağardığı zaman.
  Sitem: 1. Bir kimseye+ yaptığı güce gidecek bir eylemin ya da söylediği sözün yarattığı kırgınlık v.b. olumsuzlukları öfkelenmeden belirtme. 2. Haksızlık+ eziyet.

  Sitemkar: Sitem eden+ sitemli+ sitem taşıyan zulum ve haksızlık eden.
  Somat: Şölen sofrası+ sofra.
  Sona: Suna+ dişi ördek.
  Sorak: Merak+ düşkünlük.
  Soraram: Sorarım.
  Sormak: Emmek+ sorumak+ soğurmak+
  Sökel düşmek: Halsiz düşmek.
  Söylerem: Söylerim.
  Söylüyüm: Söyleyeyim.
  Sözün sayı: Sözün doğrusu.
  Sözüni: Sözünü.
  Sufra: Sofra.
  Sulb: Soy + sülale+ zürriyet.
  Sücut etmek: Secde etmek.
  Sücut: Secde.
  Südkar: Şeker .
  Süheyl: Süheyl yıldızı+ sevgili.
  Süleyman: Kur'an'da anılan peygamberlerden biri+ İncil'de de adı geçen İsrail kıralı (İ.Ö.970-93 1 arası). Kur'an'ın bir çok ayetinde Süleyman peygambere verilen iistiin güçler+ ilalıi nİnıetier ve saltanattan söz edilir. Kur'an'a göre Süleynıan+ Davut peyganıberin oğludur. Süleylan peygamberin kuşların dilini bildiğine+ rüzgara ve cinlere hükmettiğine inanılır. Divan ve Halk şairleri+ Süleyman peygamberin doğa üstü güçlerine ve kudretli yüzüğüne (Mührü Süleyman) şiirlerinde telmih yoluyla+ sıkça değinirler. Divan ve Halk şiirinde Süleyman peygamber kuvvet ve kudret örneği olarak işlenir.

  Sümme veçhullah: Allah'ın.
  Sünnet: Hz. Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli davranışlarının ve değişik konularda söylemiş olduğu sözlerin tümü. İbadet yönünden sünnet+ farz olan nazalardan önce ve sonra kılınan namazlardır.

  Süresen: Süresin.
  Süryani: Eski Suriye halkında+ Samilerin Arami kolundan olan.
  Süsen: Süsen Çiçeği.
  Süz: Süzülerek.
  Süzmege: Süzmeye.
  Süzük: Süzgün+ baygın.

  --------------------------------------------------------------------
  Bir önceki konumuz olan «Ş Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları» konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünerek incelemenizi tavsiye ederiz.
  Alıntı 03-09-12
 2. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üyelik tarihi
  22.01.2012
  Mesajları
  3.317
  Konuları
  1097
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  Nerden
  Antalya
  Takımı
  Beşiktaş...
  İsim
  Onur

  Teşekkürler
  Alıntı 03-09-12
 3. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üye

  Üyelik tarihi
  19.07.2012
  Mesajları
  767
  Konuları
  89
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  Nerden
  Aydın
  Takımı
  FenerBahçe
  Meslek
  Öğrenci (8.Sınıf)
  İsim
  Ali Haydar

  Saol...
  Alıntı 03-09-12
 4. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üye

  Üyelik tarihi
  22.08.2012
  Mesajları
  3.809
  Konuları
  952
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  Nerden
  Nilüfer/Bursa
  Takımı
  Galatasaray
  Meslek
  Apple 'de Tekniker
  İsim
  Kerem Yazıcı

  Saol
  Alıntı 03-09-12
 5. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üye

  Üyelik tarihi
  19.07.2012
  Mesajları
  767
  Konuları
  89
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  Nerden
  Aydın
  Takımı
  FenerBahçe
  Meslek
  Öğrenci (8.Sınıf)
  İsim
  Ali Haydar

  Ö.değil
  Alıntı 04-09-12

Benzer Konular

 1. D Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları
  By Alpha274 in forum Forumexe Sözlük
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 05-09-12, 20:52
 2. C Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları
  By Alpha274 in forum Forumexe Sözlük
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 05-09-12, 20:52
 3. P Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları
  By Alpha274 in forum Forumexe Sözlük
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 04-09-12, 21:06
 4. Ç Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları
  By Alpha274 in forum Forumexe Sözlük
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 04-09-12, 21:06
 5. F Harfi İle Başlayan Kelimeler ve Anlamları
  By Alpha274 in forum Forumexe Sözlük
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04-09-12, 21:06

Bu Konudaki Etiketler

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd © 2015 /