Anlamı bilinmeyen kelimeler çok geniş anlamda açılım.

Şua: Işın Basiret: Ön görü Elek: Eleme işlemi yapmak için kullanılan araç. Müttefik: Şahit olma durumu+ şahitlik. İttifak: Birçok kişinin biraraya gelip güçlerini birleştirmesi.


Yeni Konu aç
 1. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üyelik tarihi
  06.07.2012
  Mesajları
  2.678
  Konuları
  665
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  İsim
  İnsan.

  --------------------------------------------------------------------
  Şua: Işın

  Basiret: Ön görü

  Elek: Eleme işlemi yapmak için kullanılan araç.

  Müttefik: Şahit olma durumu+ şahitlik.

  İttifak: Birçok kişinin biraraya gelip güçlerini birleştirmesi.

  Fenomen: Somut+ algılanabilr ve denenebilir olay ve nesne demektir.

  Bionic: İnsanüstü güçleri olan.

  Global: Küresel.

  Zembil: Hasırdan örülmüş kulplu torba.

  Tekerrür: Tekrarlanma+ yinelenme.

  Zikir: Anmak+ hatırlamak. Anılmak.

  Paradox: Görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki yaratması veya sezgiye karşı bir sonuç yaratmasıdır.

  Müzevvir: arabozucu.

  Mülevves: Kirli+ pis+ düzensiz.

  Tenasül: Üreme+ nesil yetiştirme.

  Desise: Aldatma+ oyun+ düzen+ hile

  Aşıramento: çalmak+ aşırmak.

  İhtilal: Bir ülkenin siyasal+ sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi.

  İdeoloji: deoloji+ siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan+ bir hükümetin+ bir partinin+ bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik+ hukuksal+ bilimsel+ felsefi+ dinsel+ moral+ estetik düşünceler bütünü.

  Hebenneka: Ahmaklığıyla ün salmış Yezid adlı bir Arap.

  Perspektif: teknik bir çizimdir.

  İnternasyonel: kelimesinin anlamı uluslararsı veya milletlerarası anlamlarına gelmektedir.

  Komprodorlar: Para babası.

  İrtikap: Kötü iş yapma+ kötülük etme. Yalan söyleme+ hile yapma.

  Ahşa: Çok korkunç yer.

  Fasih: Açık ve düzgün. (anlatış)

  Efsun: Büyü+ sihir.

  Proloter: gündelik kazancını yiyen başka geliri olmayan emekçi.

  Zifos: Yerden sıçrayan çamur. Mecazi olarak yararsız+ boş anlamında kullanılan kelime.

  Lahza: Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası+ an.

  Rasat: Gözlem.

  Müptezel: Saygınlığını yitirmiş.

  Fasit: Kötü+ bozuk.

  Hamiz: Asit.

  Muhtıram: Herhangi bir şeyi hatırlatmak+ uyarmak amacıyla yazılan yazı.

  Belleten: Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi.

  Teşhir: Büyüleme+ büyü yapma.

  Cazgır: Bir tartışmada ona buna pislik atarak üstünlük sağlamaya çalışan+ ipe-sapa gelmez+ anlayışşız+ hebenneka+ hayvan insanlara söylenir.

  Pandomimci: Zanaatını icra eden+ sesler olmadan+ sadece mimik ve hareketler kullanılarak kendini ifade eden.

  Pespaye: Karşındaki kişiyi rencide etme pahasına aşağılama maksatlı soysuz+avam gibi anlamlar taşıyan söz.

  Ahir: Sonra+ en sonra+ sonunda.

  Metropol: : Belli bir büyüklüğe ulaşmış+ örneğin+ nüfusu bir milyonu aşmış metropol ve bir bölgenin en önemli kenti olarak nitelenebilen yerleşme. Bir metropolün çevresinde banliyö uzaklığında yerleşmeler bulunur.

  Poligon: Kırık çizgilerden meydana gelen hat.

  ++++forlar: Hikâye+ öykü+ anekdot veya mecazlara ++++for denir.

  Kombinezon: Bayanlarin+ seksi gecelerde kullandiklari+ genelde ipekten veya ketenden imal edilmiş giysi.

  Raga: Müzikal anlamda nota+armoni+ melodi anlamlarına gelir.

  Taviz: Ödün+ ödünleme.

  Nazım: Belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır.

  Kötek: Sopa+ dayak anlamına gelen farsça söz

  Alamet: Büyüklük+ irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne.

  Pespaye: Alçak+ soysuz+ aşağılık.

  Pervasız: Çekinmez+ sakınmaz+ korkusuz (kimse)

  Jenerasyon: Kuşak+ nesil.

  Namzet: Aday. Halk ağzında sözlü+ yavuklu.

  Vaha: Çöl ortasında bitkili alan.

  İstila: Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme.

  İstişare: Danışma.

  İstina: Hakikat.

  Kıspet: Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri+ belden baldıra kadar uzanan+ dar paçalı meşin pantolon.

  Zevk ü sefa: Saadet içinde yaşamak+ mutlu mesut bir hayat sürmek.

  Mengenem: Onarma+ işleme+ düzeltme vb. işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit alet.

  Naralar: Her hangi bir yerde+ bir kişinin ve ya topluluğun yüksek sesle haykırmasına+bağırmasına denir.

  Resmedil :Bir şeyin resmini çizmek. İz yapmak+ işlemek+ nakşetmek.

  Despot: Buyurgan

  Epidemik: Salgın hastalıkla ilgili

  Progressive: Sürekli+ ilerleyici.

  Mavzer: İğneli tüfeğin yerine kabul edilen tüfek

  Mahzen: Yapılarda yer altı deposu.

  Anofel: Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek

  Miğfer: Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık.

  Markaj: Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun davranışına engel olma

  Rutin: Alışılagelen+ her zamanki.

  Protest: İsyan+ Protesto.

  Militan: Bir düşüncenin+ bir görüşün başarı kazanması için savaşan+ mücadele eden kimse.

  Kamer: Ay.

  Parsa parsa: Para (Bir izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan para.)

  Kasımpatıbitki bilimi+ çiçek) Bileşikgillerden+ çiçekleri iri+ katmerli ve çeşitli renkte+ sonbahardan kışa değin açan birçok çeşidi olan çok yıllık bir süs bitkisi.

  Madara: Kötü+ sevimsiz.

  Perspektif: Bakış açısı.

  Humanist: Hayatının merkezinde "insan" olan+ sevgi-saygı yumağı insancıl kişi.

  Sofistike: Zor ve karmaşık konulardan anlayan (kimse)

  Teyyare: Uçak.

  Ötenazi: Hastanın iyileşme umudunun olmadığı hallerde hastanın acılarına son vermek için hastaya uygulanan ölüm uygulaması.

  Bariton: Tenor ve bas arasında+ orta kalınlıkta erkek sesi.

  Etnik: Irk+ soy.

  Sentez: Birden fazla maddenin kimyasal bir olayda kendi özelliklerini kaybedip+ yeni özellikte bir madde meydana getirmeleri özelliğine denir.

  Kamil: Olgun insan.

  Hami: Koruyucu.

  Nostradamus: Tüm zamanların en çok tanınan kahinidir.

  Fanus: Süslü+ ayaklı fener.

  İçtima: Askerde iken koyun niyetine sayılma esasına dayanan yoklama biçimi.

  Mesken: Konut+ ikametgâh.

  Menşeği: Kaynağı+ kökeni.

  Kumpas: Hile.

  Müstakil: Bağımsız.

  Hünkar: Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan.

  Vibrasyon: Titreşim.

  Sürreal: Gerçeküstü.

  Histerik: Sinir bozukluğu.

  Fora: Yelken açtırma.

  Bora: Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel.

  Alakok: Rafadan (yumurta)+ yumurta pişirme yöntemlerinden biri.

  Mahremiyet: Gizlilik

  Kalpazan: Sahte para basan veya piyasaya süren kimse.

  Muhafız: Kolcu+ koruyucu.

  Mahmuz: Kovboy filmlerinden hatırladığımız+ kovboyların çizmelerine taktıkları+ atın canını yakıp daha hızlı koşmasını sağlayan bir aparat.

  Buse: Öpücük.

  Muteber: Saygın+ itibarı olan+ hatırı sayılır+ sözü geçer.

  Riyakar: İki yüzlü.

  İtibar: Saygınlık.

  İstifade: Yararlanma.

  Vekalet: Vekil olma+ başkasının yerine bir işe bakma.

  Kanas: Sniper denen silahın diğer adıdır

  Primadonna: Operada baş kadın rölünün oynayan oyuncu.

  Mastor: Çok sarhoş olan kişi.

  Arif:Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)

  Tahrik: Yola çıkartma+ hareket ettirme+ kımıldatma.cinsel isteği+ duyguları artırma.

  Nazır: Bakan+ dünya düzeni.

  Sürçilisanil Sürçmesi.

  Teneşir: Üzerinde ölü yıkanan yer.

  Paklamak: Temizlemek+arıtmak. Öldürmek+işini bitirmek+yok etmek.

  Meleşir: Ötüşmek.

  Selamet: Esen olma. Sabrın sonu.

  Seyyah: Gezgin.

  Velakin: Gelgelelim.

  Foslar: Temelsiz+ kof+ çürük.

  Avare: Başı boş.

  Raks: Bir tür dans.

  Mohikan: Son savaşçı.

  Kıstas: Ölçüt.

  Sema: Gökyüzü.

  Hazan: Güz+ sonbahar.

  Kalbur: Tahıl ve diğer iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek.

  Dada: Dada+ Dadaizm veya Dadacılık I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış kültürel ve sanatsal bir akımdır. Dada Dünya Savaşının barbarlığına+ sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa ve erotizme bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve varolan sanatsal düzenlerin reddedilmesi Dada'nın ana karakteridir.

  Ab-ı hayat: Hayat suyu.

  Rasist: Irkçı

  İskandinav: Kuzey Avrupa yarımadalarının bütünü.

  Kof: Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan. Boş+ değersiz+ bilgisiz+ yetkisiz (kimse) Güçsüz+ dermansız.

  Handikap: Engel.

  Provake: Kışkırtılmış.

  Kalender: Gösterişsiz+ sade yaşamaktan yana olan+ alçak gönüllü kimse.

  Envai: Çeşit+ cins+ her nevi demek olup+ ekseriyatla "envai çeşit" kalıbıyla kullanılır.

  Memba: Kaynak+ pınar.

  Çulha: İnce dokunmuş tüysüz yum kumaş.

  Çelimsiz: Güçsüz+ zayıf+ nahif

  Glock: Avusturalya yapımı bir silah.

  Discography: Plak koleksiyonu+ banda alınmış bilumum veya seçme müzik parçaları; banda alınmış veya plak haline getirilmiş müziğin düzenli bir şekilde sıralanması.

  Metronom: Bir müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren alet.

  Mağbedim: Tapınak.

  Ser: Baş+ kafa+ ilk+ ön+ üst.

  Senyör: Orta Çağda Avrupa'da toprağı olan derebeyi. Fransa'da bir soyluluk unvanı.

  İrfan: Allah tarafından doğruyu yanlışı ayırt etmek için verilmiş güç.

  Tan: Güneş doğmadan önceki alaca karanlık.

  Hallelujah: İbranice bir kelimedir.Jah Tanrı demektir.Başka dillerde de Liturjik bir alkış olarak kullanılır.Hristiyanlık'ta Tanrı'ya hamdolsun gibi bir anlamda kullanılır.

  Rakkase: Oynayıp dans eden kadın.

  İtimat: Güven+ güvenç+ emniyet.

  Tastamam: Çok uygun+ tıpatıp.

  Hayta: Başıboş+ bir baltaya sap olamamış.

  Hovarda: Yedirip içiren+ içki sofrası kuran.

  Keşmekeş: Karışık olma durumu+ karışıklık.

  Nizam: Düzen.

  Embesil: Budala+ aptal+ ahmak.

  Tahsil: Parayı alma+ toplama.

  Müshil: İçsürdürücü+ bağırsakları temizleyen.

  Gıybet: Bir kimsenin hoşuna gitmeyecek şekilde arkasından konuşmak demektir.

  Vesvese: Şüphe+ kuruntu+ işkil.

  İcra: Yapma+ yerine getirme+ (bir işi) yürütme.

  Probs: Desteklemek+ destek koymak.

  Hoşaf: Şeker şurubunda+ bütün veya dilimler durumunda kaynatılmış meyve+ komposto.

  Kifayet: Yetişir miktarda olma+ yetme+ kâfi gelme. Bir işi yapabilecek yetenekte olma+ yeterlik+ liyakat+ iktidar.

  Vebal: Günah

  Araz: Bulgu+ belirtiler. Diğer anlam 'soğuk'.

  Garez: Amaç.

  Eza: Üzüntü+ sıkıntı.

  Palas pandıras: Hemen+ birden bire+habersiz hazırlıksız+ çarçabuk.

  Arşın: Yaklaşık olarak 68 cm'ye eşit olan uzunluk ölçüsü.

  Mehtab: Ay ışığı

  Maarif: Öğrenim+ bilgi+ kültür.

  Nefis: Öz varlık+ kişilik.

  Müdaafa: Savunma+ koruma.

  İstismar: İşletme+ yararlanma.

  Semer: At+ eşek+ katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen+ üzerine yük bağlanan veya binilen+ iskeleti ağaçtan araç.

  Katbekat: Kat kat.

  Matem: Yas.

  Kenef: Tuvalet.

  Keleş: Yiğit+ cesur+ bahadır.

  Tar: Doğu Anadolu ile Azerbaycan'da çalınan bir çalgı türü.

  Faz: Elektrik geriliminde evre

  Legal : Yasal.

  Kerim: Soylu+ asil+ cömert.

  Farazi: Varsayımsal.

  Maslahat: Önemli iş+ mesele.

  Velhasıl: Kısacası.

  Şeşhane: Namlusunda 6 yivi bulunan tüfek veya toptezhipte kullanılan 6 petalli bir çiçek motifi.

  Himaye: Koruma+ kayırtma.

  Divane: Deli+ kaçık+ budala.

  Virane: Yıkıntı.

  Rivayet: Söylenti.

  Vilayet: Valisi olan yer+ valilik.

  İnayet: İyilik+ kayra.

  Sirayet: Hastalık başkalarına geçme+ bulaşma.

  Şadırvan: Musluklu havuz.

  Mezra: Tarımla uğraşmak için oturulan+ köyden küçük yerleşim birimi.

  Pörçük: Parca parca+ daginik.

  Bürokrat: Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.

  Fünye: Patlayıcı maddeyi patlatmaya yarayan fişek ya da düzenek.

  Samyeli: Çölden esen sıcak rüzgâr.

  Selim: Doğru+ dürüst+ kusursuz.

  Esame: Adlar+ isimler.

  Seyran: Gezme+ gezinme.

  Ahali: Aralarında aynı ülke+ şehir+ semt vb. bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk.

  Mechul: Bilinmeyen. Belli olmayan.

  Umursuz: umursamaz.

  İrtifa: Yükseklik+ yükselti.

  Cengaver: Savaşta kahramanlık gösteren.

  İstikrar: Karar+ kararlılık. Durulma.

  Esin: Etkilenme+ çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu+ düşünce+ ilham.

  Teres: Pezevenk.

  Silsile: Birbirine bağlı+ birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi+ sıra.

  Hörgüc: Devenin sırtındaki tümsek+ çıkıntı.

  Zeval: Yok olma+ yok edilme. Suç+ kabahat+ sorumluluk.

  Hergele: Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü. Terbiyesiz+ görgüsüz kimseler için bir sövgü sözü olarak kullanılır.

  Maraba: Çiftçi.

  Huri: Cennette yaşadığına inanılan kız.

  Suret: Görünüş+ biçim. Yüz+ çehre.

  Baht: Kader.

  Fevri: Birdenbire+ düşünmeden yapan.

  Bamteli: Bazı sazlarda kalın ses veren tel veya kiriş. Çıkardığı sesle en çok his veren tel. Böylece bu sesi duyduğumuzda hisleniriz.

  Abbas: "Yola çıkacak kimse" anlamındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.

  Kelam: Söz.

  Antikor: Hastalık etkenlerini zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde.

  Paraket: Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış+ serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş+ bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracı.

  Tesir: Etki

  Kodoman: İleri gelen+ para veya makam sahibi kimse.

  Alim: Bilgin.

  Megaloman: Bir kimsenin kendi bedensel+ cinsel+ toplumsal ve zihinsel yeteneklerine aşırı değer vermesidir.

  Haspam: Kız veya kadınlara şaka veya alay yollu söylenen söz.

  Salim: Esen+ sağlam.

  Şathiye: Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumeler.

  --------------------------------------------------------------------
  Bir önceki konumuz olan «Forum Ne demek ?» konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünerek incelemenizi tavsiye ederiz.
  Galatasaraylılık din gibi+mezhep gibi yerleşmiş köklü bir inançtır.
  -Metin Oktay
  Alıntı 03-10-12
 2. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üyelik tarihi
  09.11.2011
  Mesajları
  1.529
  Konuları
  243
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  Takımı
  Fenerbahçe
  İsim
  Emre
  Teşekkür Ederim Yararlı Konu!


  Sanalika'ya geri döndüm!
  Alıntı 03-10-12
 3. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üye

  Üyelik tarihi
  16.11.2012
  Mesajları
  3.393
  Konuları
  227
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  Nerden
  Çanakkale/Biga
  Takımı
  Beşiktaş
  Meslek
  Öğrenci
  İsim
  Tolgahan Çavdar
  fihrist'ime geçirmem gerekiyor bazı bilinmeyen kelimeleri saol
  Alıntı 17-12-12
 4. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üyelik tarihi
  13.08.2012
  Mesajları
  1.354
  Konuları
  99
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  Nerden
  Antalya
  Takımı
  Fenerbahçe
  Meslek
  Öğrenci
  İsim
  Berke Anıl Özçelik
  EE pis yedilide orço herkeze Kamil diyor Kamil=Olgun insan şimdi adama hak veriyorum
  Alıntı 20-12-12
 5. Durumu:
  Çevrimdışı

  Üye

  Üyelik tarihi
  13.08.2012
  Mesajları
  2.010
  Konuları
  188
  Rep Puanı
  10
  Aldığı Beğeni
  0
  Nerden
  Ordu / Merkez
  Takımı
  Fenerbahçe
  Meslek
  öğrenci
  İsim
  Arıkan BAL
  Teşekkürler.
  Mesaj Notu:
  Dünkü aklım olsa bugünkü yaptığım hataları yapmazdım ama dünkü hatalarımı da yapmasaydım bugünkü aklım olmazdı.
  Alıntı 25-12-12

Benzer Konular

 1. Pek Bilinmeyen GERÇEK Türkçe Türkçesi Kelimeler
  By Tavar in forum Forumexe Sözlük
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 03-07-12, 12:28

Bu Konudaki Etiketler

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd © 2015 /
özel okul