Bayram sevinç günleridir
Sual: Bayramda ne yapmak gerekir?
CEVAP
Bayramda erken kalkmak+ gusletmek+ misvak kullanmak+ güzel koku sürünmek+ yeni ve temiz elbise giymek+ sevindiğini belli etmek+ fıtr+ yani Ramazan bayramında+ bayram namazından önce tatlı yemek+ hurma yemek+ hurmayı 1+ 3+ 5 gibi tek adet yemek+ teke riayet etmek sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ tektir+ teke riayet edeni sever.) [Buhari]

Bayramda yüzük takmak+ karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek+ fakirlere çok sadaka vermek+ İslamiyete doğru olarak hizmet edenlere yardım etmek+ dargınları barıştırmak+ akrabayı+ din kardeşlerini ziyaret etmek+ onlara hediye götürmek sünnettir.

Ramazan gittiği için değil+ günahlarımızın affolduğu için+ büyük sevap ve nimete kavuştuğumuz için
bayram yapıyoruz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bayram sabahı Müslümanlar+ namaz için camilerde toplanınca+ Allahü teâlâ+ meleklere+ �İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?� diye sorar. Melekler de+ Ücretini almaktır derler. Allahü teâlâ da+ Siz şahit olun ki+ Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım+ bugün benden isteyin+ izzet ve celâlim hakkı için istediklerinizi veririm buyurur.) [Beyheki]

Peygamber efendimiz+ (Ramazanın son günü Allahü teâlâ+ oruç tutanları affeder) buyurunca+ Eshab-ı kiram+ (Ya Resulallah+ o gün Kadir Gecesi mi?) diye sual etti. Peygamber efendimiz+ (Bilmez misiniz ki+ iş yapana+ işi bitirince ücreti verilir) buyurdu. (Beyheki)

Bu mükafatları bilen bir Müslüman nasıl sevinmez ve bayram etmez ki? Bayram günleri sevinmek+ neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir+ kızı Âişe validemizin evine gidince+ iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor+ destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir+ Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek+ onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz+ Hazret-i Ebu Bekir�e+ (Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır+ bu da bizim bayramımızdır. Bayram+ sevinç günleridir) buyurdu. (Buhari)

Hazret-i Ali buyurdu ki:
(Bugün+ orucu kabul edilmiş+ çalışmasının mükafatını görmüş ve günahları affedilmiş olanların bayramıdır.)

Hadis-i şerifte+ (Allahü teâlâ+ Ramazanda dört sınıf insan hariç+ herkesin günahlarını affeder. Bunlar+ içki içmeye devam eden+ ana-babasına âsi olan+ sıla-i rahmi terk eden+ mümin olmaktan ümidini kesendir) buyuruldu. (Gunye)

Eğer bunlar tevbe ederse+ Allahü teâlâ günahlarını affeder. Ramazandaki sevaplar bilinseydi+ her günün Ramazan olması istenirdi. Hadis-i şerifte+ (Ramazandaki özel sevaplar bilinmiş olsaydı+ bütün yılın Ramazan olması istenirdi) buyuruldu. (Ebu Nasr)

Ne mutlu günahlardan sakınarak oruç tutanlara. Bunlar+ asıl bayramı ahirette yapacaklardır.
Dargın olanların+ bayramı beklemeyip+ hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse+ insanların kusurlarına bakmaz+ hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin+ herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi+ onlardan gelecek eziyetlere de katlanır.

Kimseye darılmamalı+ dargınlık olduysa+ 3 günden fazla sürmemeli+ bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa+ daha fazla gecikmeden barışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra+ onunla karşılaşırsa+ ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa+ birlikte sevaba ortak olurlar. Eğer selamını almazsa günaha girer. Selam veren kimse de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur.) [Ebu Davud]

(Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da+ şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak+ Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin� buyurur.) [İmam-ı Malik]

Bayram ziyaretleri
Sual: Bayram ziyaretlerinde neye dikkat edelim+ önce kimleri ziyaret edelim?
CEVAP
Fasık olan+ günah işlememize sebep olacak akrabayı ziyaret lazım değildir. Fakat salih olan akrabayı ziyaret gerekir. Salih arkadaşları ziyaret de çok sevaptır. Ziyaret+ yalnız Allah rızası için olmalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bir kimse+ köydeki arkadaşını ziyarete gider. Hak teâlâ+ buna bir melek gönderir. Melek o adama der ki:
- Böyle nereye gidiyorsun?
- Bu köyde bir arkadaşım var. Onu ziyarete gidiyorum.
- Bunun sana bir iyiliği+ bir yardımı dokundu da onun için mi gidiyorsun?
- Hayır+ sırf Allah rızası için ziyaretine gidiyorum.
- Müjdeler olsun sana! Beni Allahü teâlâ gönderdi. Hiçbir karşılık beklemeden arkadaşını ziyarete gittiğin için Allahü teâlânın sevgisine mazhar oldun.) [Hakim]

(Bir din kardeşini ziyaret edene bir melek+ "Ne mutlu sana+ Cennete girmiş oldun" der. Hak teâlâ da buyurur ki: (Benim için ziyaret eden kuluma+ Cennette hoşlanacağı mükafatlar vereceğim") [Bezzar]

(Hiç bir kul yoktur ki+ din kardeşini Allah için ziyaret etsin de+ bir melek+ "Ne iyi ettin+ Cennet sana helal olsun" demesin. Allahü teâlâ da buyurur ki: "Kulum beni ziyarete geldi. Bana da onu ağırlamak düşer.) [Ebu Ya�la]

(Din kardeşini ziyaret eden+ dönene kadar+ rahmet içindedir.) [Taberani]

(Cennette öyle güzel köşkler vardır ki+ bunlar+ birbirini Allah için ziyaret eden+ Allah için sevip yardım edenler için hazırlanmıştır.) [Taberani]

(Bir mümini ziyaret için evinden çıkana+ 70 bin melek+ "Ey Rabbimiz; senin rızan için ziyarete giden şu kuluna rahmet et" diye dua eder.) [Ebu Nuaym]

(Bir müslüman+ müslüman kardeşini ziyaret edince+ 70 bin melek "Ey Rabbimiz+ senin rızan için ziyaret eden bu kulundan razı ol" diye dua ederler.) [Taberani]

(Din kardeşini+ sırf Allah rızası için ziyaret eden Cennettedir.) [Taberani]

(Din kardeşini ziyaret edene Cennette bir derece verilir.) [Ey Oğul. İlm]

(Ziyaretçinize ikram edin!) [Harâiti]

(Mümin kardeşini ziyaret edip müsafeha eden+ ellerini ayırmadan her ikisinden Hak teâlâ razı olur. Ağaçtan yaprak dökülür gibi+ günahları dökülür.) [Ey Oğul. İlm]

(Ziyareti aralıklı yap ki muhabbeti artırasın!) [Bezzar]

Hikmet ehli diyor ki:
(Ziyareti terk etme+ seni unuturlar. Pek sık da gitme senden bıkarlar.)

(Arşın etrafında nurdan kürsülerde+ nur gibi parlayan insanlara Peygamberler ve Şehidler gıpta ederler. Bunlar+ Allah için birbirini seven+ Allah için buluşan+ Allah için birbirini ziyaret edenlerdir.) [Nesai]

(Allahü teâlâ buyurur ki: Benim için birbirini ziyaret eden+ benim için birbirini seven+ benim için veren+ benim için birbirine yardım eden+ sevgime mazhar olur.) [Hakim]

(Allah için sevdiği arkadaşının ziyaretine gidene+ ardından bir melek+ "Ne güzel iş yapıyorsun+ Cenneti hak ettin" der.) [Tirmizi]

Allah rızası için müslümanı ziyaret etmek çok sevaptır. Âlimi+ fakiri ve salih akrabayı ziyaret daha çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Zengini ziyaret eden saim ve kaim sevabı+ fakiri ziyaret eden ise+ fi sebilillah cihad sevabı alır+ her adımı Allah yolunda atılan adıma denk olur.) [Deylemi]
[Saim; oruçlu+ Kaim; gece ibadet eden. Fi sebilillah; Allah yolunda+ Allah rızası için]

(Âlimi ziyaret eden+ beni ziyaret etmiş gibi sevap alır.) [Taberani]

(Sıla-i rahm+ kendisinden kesilen akrabasını arayıp ziyaret ve iyilik etmektir.) [Tirmizi]

(Rızkının bol+ ömrünün uzun olmasını isteyen+ sıla-i rahm etsin!) [Buhari]

(Sıla-i rahm+ malı çoğaltır+ ailede sevgiyi artırır ve ömrü uzatır.) [Taberani]

Salih akrabayı hiç olmazsa+ haftada veya ayda bir ziyaret etmeli+ kırk günü geçirmemelidir! Uzak ülkede ise mektupla+ telefonla gönlünü almalı+ dargın ise barışmalıdır.
Ev sahibi imam olur. Yahut onun tayin ettiği zat imam olur. Bir kimse+ layık olsa da+ teklif edilmeden ziyarete gittiği yerde imamlığa geçmemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir kavmi ziyarete giden+ onlara imamlık yapmasın!) [Tirmizi]

Ramazan-ı şerif ayının son günü ile bayramın birinci günü arası bayram gecesidir. Bu geceyi ihya eden büyük saadete kavuşur. Hadis-i şerifte+ (Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya edenin kalbi+ kalblerin öldüğü gün ölmez) buyuruldu. Yine hadis-i şerifte+ rahmet kapılarının dört gece açıldığı+ bu gecelerde yapılan duaların reddedilmediği+ Ramazan bayramı gecesinin bunlardan biri olduğu bildirilmiştir.

Davete gitmek
Sual: Her davete gidilir mi?
CEVAP
Yemekte günah işleniyorsa gidilmez. Fakirlerin davetine gitmeyip de zenginlerinkine gitmek kibirdendir. Kendinden aşağı olanları ziyaret etmek de tevazu alametidir.

Düğün yemeğine davet olunanın gitmesi sünnet+ başka ziyafetlere gitmek müstehaptır. Bazı âlimler ise+ (Düğün yemeğine gitmek vacip+ diğer davetlere gitmek sünnettir) demişlerdir. Müslümanın müslüman üzerindeki beş haktan biri+ davetine icabettir. Yani davetini kabul edip gitmektir. Hadis-i şerifte+ (Davete icabet ediniz) buyuruldu. (Müslim)

Külfete girenin davetine gitmek gerekmez. Cimrinin davetine de gitmemelidir!
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Cömerdin yemeği şifa+ cimrinin yemeği hastalıktır.) [Dare Kutni]

Samimi olarak davet edilen yere gitmelidir! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Davete icabet etmeyen+ Allah�a ve Resulüne asi olmuş olur.) [Buhari]

(Müslüman kardeşine ikram eden+ Allahü teâlâya ikram etmiş olur.) [İsfehani]

(İki kişi birden davet ederse+ kapısı yakın olana icabet et! Çünkü kapısı yakın olanın hakkı daha önce gelir.) [Buhari]

El öpmek
Sual: Bayramda herkesin eli öpülür mü+ yani kimlerin eli öpülür+ kimlerin eli öpülmez?
CEVAP
Herkesin eli öpülmez. Ana babanın+ bir de âdet olduğu için yaşlı akrabaların elini öpmek caizdir. Arkadaşın elini öpmek haramdır. Kadın kocasının elini öpebilir+ fakat+ kendine namahrem yani yabancı erkeğin+ erkek de yabancı kadının+ zaruret olmadıkça+ elini öpemez.

--------------------------------------------------------------------
Bir önceki konumuz olan «Bütün yıl oruç tutmuş olmak» konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünerek incelemenizi tavsiye ederiz.