parankim hastalığı nedir
parankim hastalığının belirtileri
parankim hastalığı tedavisi


Çocukluk çağında görülür. Wilm’s tümörü radyosensitiftir. Bugün için radyoterapi ile birlikte cerrahi ve daktinomycine,vincristin gibi ilaçlar şu durumlarda birlikte kullanılır

Böbrek parankiminin adenokarsinomu genellikle radyasyonla tedavi edilemez şeklinde değerlendirilemez. Primer tedavi olarak cerrahi seçilir. Postoperatif kalıntı hastalık, kapsül invazyonu veya rejiyonel lenf nodülü ++++stazı bulunduğunda radyoterapi yararlıdır. Preoperatif radyoterapinin bir değeri yoktur, fakat sınırdaki vakalarda uygulanabilir.

--------------------------------------------------------------------
Bir önceki konumuz olan «Ms Hastalığı Açılımı» konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünerek incelemenizi tavsiye ederiz.
Şanurfaspor